Bán hay mua kiểu ǵ th́ cũng chỉ có VTC là lời

thuê miếng đất có vài cm vuông mà cũng vcoin