Ḿnh cần bán cái acc wot cùi bắp có đúng chiếc tank đời 7 pháp ai mua pm nick :nhocksockalone@yahoo.com
Thông cảm nha mọi người ḿnh mới mua bán ở đây lần đầu