Chào bạn!
Bạn vui ḷng gửi yêu cầu lên trang hotro.vtc.vn để chúng tôi kiểm tra và hỗ trợ bạn nhé.
Thân ái !
Thay mặt Ban Quản Trị VTC game.