PHÂN BIỆT WILL VÀ BE GOING TO

a) Nói về những hành động tương lai:

Chúng ta dùng cả will và going to để nói về những hành động tương lai, nhưng có sự khác biệt rơ ràng.

Hăy xem xét t́nh huống mẫu sau:

Xe đạp của Helen bị bể bánh. Cô ấy kể cho cha ḿnh nghe.
Helen: My bicycle has a flat tyre. Can you repair it for me?
(xe đạp của con bị bể bánh. Ba có thể sửa giúp con không?)
Father: Okay, but I can't do it now. I'll repair it tomorrow.
(được rồi, nhưng ba không thể sửa lúc này được. Ngày mai ba sẽ sửa cho.)

Will: Chúng ta dùng will khi chúng ta quyết định làm điều ǵ đó ngay vào lúc nói. Trước đó người nói chưa quyết định làm. Trước khi Helen kể cho cha cô ấy nghe, ông ta chưa biết ǵ về chuyện bể bánh xe.

Sau đó, mẹ của Helen nói vời chồng bà ta.
Mother: Can you repair Helen's bicyle? It has a flat tyre.
(ông có thể sửa xe đạp cho Helen không? Xe nó bị bể bánh)
Father: yes, I know. She told me, I'm going to repair it tomorrow.
(được, tôi biết. Nó đă nói với tôi rồi. Ngày mai tôi sẽ sửa?)

Going to: Chúng ta dùng going to khi chúng ta đă quyết định trước đó làm một điều ǵ. Cha của Helen đă quyết định sửa chiếc xe đạp trước khi vợ ông ấy nói.


Sau đây là một ví dụ khác:

- Tôi đang nấu cơm khi anh bất chợt phát hiện ra rằng không có muối:
Tom: Ann, we haven't got any salt.
(Ann, chúng ta chẳng c̣n chút muối nào cả).
Ann: oh, haven't we? I'll get some from the shop then. (She decides at this time of speaking).
(ồ, thật à, vậy để em ra tiệm mua một ít)
trước khi ra khỏi nhà Ann nói vời Jim:
Ann: I'm going to get some salt from shop. (she has already decided) Can I get you anything, Jim?
(em sẽ ra tiệm mua ít muối. Anh có muốn em mua ǵ cho anh không Jim?)


b) Nói về điều ǵ sẽ xẩy ra (dự đoán những sự việc tương lai)

Chúng ta dùng cả will lẫn going to để nói về điều mà chúng ta nghĩ sẽ xẩy ra trong tương lai:

- Do you think Tom get the job?
(anh có nghĩ là Tom sẽ nhận công việc đó?)
- Oh dear, It's already 4 o'clock. We're going to be late.
(ôi anh yêu, đă bốn giờ rồi. Chúng ta sẽ trễ mất).


Chúng ta dùng going to (chứ không phải will) khi có một cái ǵ đó ở t́nh huống hiện tại cho thấy điều sẽ xẩy ra trong tương lai (nhất là tương lai gần). Người nói cảm thấy chắc chắn về điều sẽ xẩy ra do có t́nh huống hiện tại:

- Look at those black clouds. It's going to rain.(the clouds are there now).
(hăy nh́n những đám mây đen kia. Trời xắp mưa rồi)
- I feel terrible, I think I'm going to be sick. (I feel terrible now)
(tôi cảm thấy khó chịu quá. Tôi nghĩ tôi sắp ốm rồi)


Đừng dùng will trong những t́nh huống như trên. Trong những t́nh huống khác, tốt hơn ta nên dùng will:

- Ann will probably arrive at about 8 o'clock.
(Ann có thể sẽ về vào lúc 8 giờ).

- I think Tom will like the present you bought for him.
(tôi nghĩ rằng Tom sẽ thích món quà mà anh đă mưa tặng anh ấy).

Theo sách 130 bài ngữ pháp căn bản