khi lập nick cf th́ đến bước 1 là đăng nhập email th́ minh ko nh́n thấy chữ ''tôi đồng ư'' ở đâu cả ai pit chi minh voi'