Lần trước ḿnh có hỏi nhưng GM bảo ǵ đó mà ḿnh quên rồi nhưng ḿnh thấy h́nh như ổ này thiếu vài file nên hỏi xem đă đủ chưa nếu thiếu mong GM up lên bổ sung giúp ḿnh