Kính thưa BQT,Master hôm nay tôi vào game cf th́ gặp lỗi trên mong các Master, BQT hướng dẫn giúp về cách fix lỗi này. Xin cảm ơn !
P/S: Tôi đă gỡ cài đặt, chạy patch cập nhật và ghost lại win nhưng vẫn không hết.