Tính năng mật khẩu cấp 2 được cập nhật trong phiên bản 6100 (12/10/2011) nhằm nâng cáo tính bảo mật của tài khoản. Nó c̣n được gọi là mật khẩu kênh, hay mật khẩu bảo vệ.


KHỞI TẠO MẬT KHẨU

Mật khẩu cấp 2 được khởi tạo vào lần đầu tiên, sau khi đăng nhập vào game, bắt đầu từ phiên bản 6100 (tháng 10). Hệ thống sẽ xuất hiện bảng mật khẩu, yêu cầu bạn phải nhập đúng mật khẩu th́ mới tham gia vào game được.

CÁCH NHẬN BIẾT
KHỞI TẠO MẬT KHẨU

* Bước 1

Mật khẩu cấp 2 là một dăy số gồm 6 chữ số, sử dụng phím chuột trái để nhập. Hăy suy nghĩ lựa chọn và ghi nhớ nó cho tới khi... bạn c̣n muốn chơi Au.* Bước 2

Sau khi nhập xong, nếu bạn muốn xóa đi, nhập lại con số khác, bạn lựa chọn nút XÓA
Nếu không hăy nhấn nút XÁC NHẬN.* Bước 3

Nhập lại mật khẩu 1 lần nữa (Điền giống như bạn đă khai báo tại bước 1)
Nếu bạn nhập sai tại bước này, hệ thống sẽ báo lỗi Sai mật khẩu cấp 2. Hăy nhập lại lần nữa. Và bạn sẽ phải quay lại bước 1.* Bước 4

Giống như bước 2
Sau khi nhập xong, nếu bạn muốn xóa đi, nhập lại con số khác, bạn lựa chọn nút XÓA
Nếu không hăy nhấn nút XÁC NHẬN để hoàn tất việc khởi tạo mật khẩu cấp 2.

LƯU Ư

Từ những lần đăng nhập vào game sau trở đi, bạn chỉ cần nhập mật khẩu chính xác 1 lần để vào game.
Bạn chỉ được phép nhập sai mật khẩu 4 lần. Nếu bạn nhập sai 5 lần liên tiếp, bảng mật khẩu sẽ đóng băng trong thời gian nhất định, bạn không thể tiếp tục nhập mật khẩu để vào game.


THAY ĐỔI MẬT KHẨU

Để được hỗ trợ thay đổi mật khẩu cấp 2, bạn phải gửi một yêu cầu hỗ trợ thay đổi thông tin tài khoản, trong đó đă có bao gồm thay đổi mật khẩu cấp 2.

Cách thức gửi hỗ trợ bạn có thể tham khảo, hỏi đáp tại đây.