Bài vi phạm: Bán Bán Acc 5 VIP giá 1m3
Tài khoản: hocbai1208
Lỗi vi phạm: Vi phạm nội quy - Mức nghiêm trọng
Point: 15

Ghi chú:
Ko phát tán virus máy tính.

Nhắc nhở:
Ko phát tán virus máy tính.