Chào BQT game đột kích
Thứ 2 ngày 9-1-2017 vào khoảng 22h ḿnh có đăng nhập vào game đột kích nhưng thông báo là lỗi tài khoản hoặc mật khẩu nhưng trong khi đó ḿnh vẫn đăng nhập được trên website của đột kích.
Mong BQT giải thích giùm ḿnh!!!!