Nguồn: xitrum.net

Ngày xưa có hai vợ chồng nhà nghèo không con. Hai vợ chồng khấn vái hết đền này đến chùa khác, măi sau mới sinh được một mụn con trai. Thằng bé lớn lên như thổi. Nhưng càng lớn, hắn càng ăn rất tợn: bung kia, chảo nọ nấu lên bao nhiêu cũng vợi. Hai vợ chồng cố sức làm lụng để nuôi con nhưng nuôi không nổi. Trong nhà có vật ǵ đáng tiền, họ đều bán sạch để cho con chèn dạ dày. Sau rồi hai vợ chồng nghĩ chỉ có cách cho con đi tha phương cầu thực mới đỡ khốn v́ nó. Một hôm, người cha gọi con lại, bảo rằng:

- Nay con đă khôn lớn mà cha mẹ gần đất xa trời, yếu đuối không làm ǵ được để nuôi con. Ngày xưa lúc nhà ta c̣n khá giả, có hoàng đế Trung Quốc vay vàng và bạc đến 70 vạn lạng. Bây giờ con t́m cách sang bên đó đ̣i lấy mà ăn.

Nghe nói, người con vâng lời đi ngay. Chàng cứ dọc bờ biển đi lần về phương Bắc. Một hôm, đến một xứ kia, bỗng gặp một người khổng lồ đang tát biển, anh chàng tiến lại hỏi:

- Anh làm ǵ đấy?

Khổng lồ đáp:

- Tôi tát cạn biển, để t́m vàng ngọc dưới đó.

- Sức lực một ḿnh làm sao mà tát cạn được.

- Ta có sức khoẻ không ai b́ kịp. Anh cứ thử lại xách gàu của ta xem.

Nhưng khổng lồ lấy làm lạ v́ hắn cũng nhấc nổi cái gàu của ḿnh, bèn mời về nhà kết nghĩa anh em. Anh chàng bèn rủ:

- Anh hăy đi theo tôi đ̣i nợ vua Trung Quốc lấy tiền ăn tiêu ngay, c̣n như tát biển th́ chờ lúc nào về, lại sẽ tiếp tục.

Khổng lồ nghe bùi tai, liền cùng nhau ra đi.

Một hôm, họ đi đến một ḥn núi. Thấy một anh chàng trẻ tuổi ngồi trên một tảng đá lớn có vẻ nhàn hạ, hai người tiến đến hỏi hắn làm ǵ mà ngồi đấy. Hắn đáp:

- Ta ngồi đây thỉnh thoảng lại thổi một hơi làm cho ngă cây ngă cối đưa về làm củi.

Nghe nói lạ, hai người bảo anh làm thử cho xem. Quả nhiên hắn vừa phùng má thổi một hơi th́ cây cối ở trước mặt tự nhiên ngă rạp xuống như bị một trận băo nặng nề. Hai người bảo anh rằng:

- Bác có tài thế sao không đi khắp thiên hạ làm cho nổi tiếng một phen chứ lại sống chui rúc ở xó rừng này làm ǵ? Thôi! Bác hăy cùng chúng tôi đi đ̣i nợ vua Trung Quốc, ngó chừng c̣n thú vị hơn ở đây!

Anh chàng nghe nói bằng ḷng ngay. Rồi đó cả bọn cùng lên đường.

Mười ngày sau, bọn họ lại đến một khu rừng khác. Thấy từ trong rừng sâu tiến ra một người cao lớn, vai gánh một đôi voi đi như bay. Cả bọn kinh phục, vội gọi giật lại hỏi:

- Bác gánh voi đi đâu đó?

- Tôi hàng ngày vào rừng t́m voi mà bắt. Bắt được con nào th́ trói gị lại gánh về rữa thịt lấy một hai cây ngà bán kiếm tiền ăn tiêu.

Cả bọn bảo:

- Thôi! Sức khoẻ như thế tội ǵ cặm cụi trong rừng cho khổ. Hăy đi với chúng tôi đ̣i nợ vua Trung Quốc về chia nhau ăn đi.

Nghe nói, anh chàng vừa ư vội bỏ voi lại nói:

- Ừ! th́ đi.

Đến kinh đô Trung Quốc, bốn chàng t́m đến hoàng cung. Một toán lính gác cổng cản lại không cho vào. Cả bọn nổi xung lên, nói:

- Bọn tao sang đây đ̣i nợ chứ có phải chơi đâu mà không cho vào.

Và họ toan giă cho chúng một trận, nhưng anh chàng ăn khoẻ cản lại rồi viết một bức thư đ̣i nợ, bảo tên lính đem vào cho vua. Hoàng đế Trung Quốc đọc xong lấy làm lạ, liền sai một viên cận thần ra xem thử người nào mà to gan đến như thế. Viên cận thần ra một lát, trở vào tâu rằng:

- Có bốn tên dị h́nh dị dạng ở nước An Nam sang, đứa nào cũng quyết đ̣i nợ được mới về. Chúng nó toan đánh cả lính.

Hoàng đế nghe nói không vui, nhưng cũng truyền dọn yến đăi đằng tử tế trước khi gặp họ.

Bốn chàng được mời vào một pḥng riêng ăn uống nghỉ ngơi trong ṿng vài ba ngày. Nhưng họ ăn uống hung quá đến nỗi qua ngày thứ ba mấy viên quan trông nom về ngự thiện phải vào báo với vua rằng kho thức ăn của hoàng đế v́ việc tiếp đăi bốn người khách lạ đă vơi hết già nửa. Hoàng đế nghe nói giật ḿnh, vội bảo mấy viên đại thần t́m cách ám hại họ đi cho khỏi phiền. Người ta được lệnh mời bốn chàng đi thuyền chơi hồ th́ đánh đắm cho chết đuối tất cả.

Quả nhiên bốn anh em không ngờ sa vào mưu gian bị ch́m xuống nước. Nhưng giữa lúc nguy cấp th́ anh chàng khổng lồ nắm lấy chiếc thuyền như một chiếc gầu rồi tát lấy tát để. Chỉ trong một chốc, đáy hồ khô cạn, cứu ba người kia khỏi chết đuối.

Thấy họ sống yên lành, hoàng đế tức giận, vội sai dọn yến tiệc khoản đăi, rồi chờ lúc họ no say mới sai mấy đội quân xông vào vây chém. Hôm ấy, bốn chàng vô t́nh cùng nhau chén tạc chén thù không nghi ngờ ǵ cả. Bỗng nhiên một tiếng hô vang, phục binh xông ra như kiến. Cả bọn toan chạy, anh chàng thổi khoẻ đă ngăn lại mà rằng:

- Các anh cứ để yên, để tôi cho bọn chúng xiêu dạt một phen!

Nói rồi, phùng má thổi mấy hơi, bọn lính chịu không nổi với sức gió, bay văng đi như những chiếc lá khô. Thế rồi ở trong này, bốn chàng vẫn cứ ung dung ngồi chén t́ t́ cho đến măn tiệc.

Lần này hoàng đế Trung Quốc lo lắng hết sức. Vua sai triệu các vị cơ mật đến tính cách đối phó. Nhưng mọi người khuyên vua nên trả quách đi cho êm chuyện. Vua nói:

- Bảy mươi vạn lạng th́ nhiều quá. Các khanh có cách ǵ bắt chúng giảm bớt được không?

Một viên quan tâu lên:

- Bệ hạ cứ bằng ḷng trả, nhưng bắt các thần dân, các thuyền bè xe cộ, khắp trong nước không ai được gánh thuê chở thuê cho chúng và bắt chúng nó không được chuyên chở nhiều lần. Như thế dù có sức như Hạng Vũ cũng chỉ mang ra được chừng dăm bảy trăm cân là hết nước.

Vua bằng ḷng theo cách đó. Đến ngày nhận vàng bạc, người ta thấy một ḿnh anh chàng gánh voi quảy hai sọt lớn vào kho. Chúng không ngờ chỉ một người đó mà thôi, đă thừa sức gánh 70 vạn lạng. Bọn quan coi kho không biết làm thế nào, đành cắm đầu cân lấy cân để, vơi hẳn cả kho bạc.

Được của, bốn anh chàng cúi chào hoàng đế rồi ung dung đi ra khỏi cung. Về nước, họ chia nhau tiêu xài sung sướng trọn đời.