share experienceshareexperiencememcachedmemcached
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Khái niệm nền văn minh

 1. #1
  Đă bị Ban
  Thành viên danh dự
  Ngày tham gia
  Mar 2010
  Bài viết
  7.311
  Next Level: 2.689

  Khái niệm nền văn minh

  Khái niệm văn minh
  Văn minh là trạng thái tiến bộ về cả hai mặt vật chất và tinh thần của xă hội loài người, tức là trạng thái phát triển cao của nền văn hóa. Trái với văn minh là dă man.
  Ví dụ: văn minh Phương Đông, văn minh Hy Lạp...
  Chữ văn minh trong tiếng Pháp là civilisation, trong tiếng Anh là civilization, c̣n có nghĩa là hoạt động khai hóa làm thoát khỏi trạng thái nguyên thủy.
  Như vậy, khi định nghĩa văn minh, người ta đă đề cập đến một khái niệm mới, đó là văn hóa.
  Vậy văn hóa là ǵ? Văn hóa là một từ tiếng Hán, do Lưu Hướng, người thời Tây Hán nêu ra đầu tiên. Nhưng lúc bấy giờ, hai chữ văn hóa có nghĩa là “dùng văn để hóa”, nói một cách khác, văn hóa tức là giáo hóa. Đến thời cận đại, nghĩa của chữ văn hóa có phần khác trước.
  Nguyên là, chữ văn hóa trong tiếng Anh và tiếng Pháp là culture. Chữ này có nguồn gốc từ chữ La tinh cultura nghĩa là trồng trọt, cư trú, luyện tập, lưu tâm... Đến giữa thế kỉ XIX, do sự phát triển của các khoa nhân loại học, xă hội học, dân tộc học..., khái niệm văn hóa đă thay đổi. Người đầu tiên đưa ra định nghĩa mới về văn hóa là Taylor, nhà nhân loại học đầu tiên của nước Anh, ông nói: “Văn hóa là một tổng thể phức tạp bao gồm tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, pháp luật phong tục và cả những năng lực, thói quen mà con người đạt được trong xă hội”. Sau đó, các học giả đă đua nhau đưa ra những định nghĩa về văn hóa. Trên cơ sở ấy, người Nhật Bản đă dùng hai chữ văn hóa để dịch chữ culture của phương Tây, và do đó, chữ văn hóa mới có nghĩa như ngày nay.
  Hiện nay, đa số học giả cho rằng, văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá tŕnh lịch sử. Như vậy, văn hóa cùng xuất hiện đồng thời với loài người.
  Khi con người biết chế tạo ra công cụ đá cũng là khi họ bắt đầu sáng tạo ra văn hóa. Dần dần, ngoài văn hóa vật chất, họ c̣n sáng tạo ra nghệ thuật, tôn giáo... Trên cơ sở nền văn hóa nguyên thủy, đến giai đoạn nhất định, loài người mới tiến vào thời ḱ văn minh.
  Như thế, văn hóa và văn minh đều là những giá trị vật chất và tinh thần do loài người sáng tạo ra trong tiến tŕnh lịch sử, nhưng văn hóa và văn minh khác nhau ở chỗ văn hóa là toàn bộ những giá trị mà loài người sáng tạo ra từ khi loài người ra đời đến nay, c̣n văn minh chỉ là những giá trị mà loài người sáng tạo ra trong giai đoạn phát triển cao của xă hội.
  Vậy th́ giai đoạn phát triển cao đó là giai đoạn nào? Đó là giai đoạn có nhà nước. Thông thường vào thời ḱ thành lập nhà nước th́ chữ viết cũng xuất hiện, do đó văn hóa có một bước phát triển nhảy vọt. Tuy nhiên, do hoàn cảnh cụ thể, có một số nơi, khi nhà nước ra đời vẫn chưa có chữ viết, nhưng đó là những trường hợp không điển h́nh.
  Liên quan tới khái niệm văn hóavăn minh c̣n có khái niệm văn hiến. Trong bài B́nh Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trăi viết: “Xét như nước Đại Việt ta, thực là một nước văn hiến”. Vậy, văn hiến là ǵ? Khổng Tử nói: “Lễ của đời Hạ, ta có thể nói được, nhưng nước Kỉ (nước c̣n bảo tồn lễ của đời Hạ) không đủ chứng minh; lễ của đời Ân, ta có thể nói được nhưng nước Tống (nước c̣n bảo tồn lễ của đời Ân) không đủ chứng minh. Đó là v́ văn hiến không đủ, nếu đủ th́ ta có thể chứng minh.” (Luận ngữ).
  Như vậy, văn hiến là một thuật ngữ chỉ chung sử sách và các chế độ chính sách. Có sử sách tức là đă bước vào thời ḱ văn minh, do đó trước đây, dưới thời phong kiến, khi chưa có chữ văn minh với nghĩa như ngày nay, chữ văn hiến thực chất là văn minh. Như vậy, câu “Xét như nước Đại Việt ta thực là một nước văn hiến” có nghĩa là “Xét như nước Đại Việt ta thực là một nước văn minh”.
  Tóm lại, các khái niệm văn hóa, văn minh văn hiến, ngoài những nghĩa riêng biệt không lẫn lộn được như đối với từng cá nhân, chỉ có thể nói tŕnh độ văn hóa, không thể nói tŕnh độ văn minh, ngược lại, đối với xă hội, chỉ có thể nói thời đại văn minh, không thể nói thời đại văn hóa, nói chung, ba thuật ngữ này có nghĩa rất gần nhau. Chỗ khác nhau là, văn minh là giai đoạn phát triển cao của văn hóa, c̣n văn minh và văn hiến khác nhau ở chỗ văn minh (civilisation) là một từ mới du nhập, c̣n văn hiến là một từ cổ ngày nay không dùng nữa.
  Các nền văn minh lớn trên thế giới
  Loài người ra đời cách đây hàng triệu năm, và từ đó loài người đă sáng tạo ra những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần. Nhưng măi đến cuối thiên kỉ IV TCN, xă hội nguyên thủy bắt đầu tan ră ở Ai Cập, nhà nước bắt đầu ra đời, từ đó loài người mới bắt đầu bước vào thời ḱ văn minh.
  Trong thời cổ đại, tức là từ cuối thiên kỉ IV, đầu thiên kỉ III TCN, đến những thế kỉ trước sau CN, ở phương Đông tức là ở châu Á và ở Đông Bắc châu Phi có bốn trung tâm văn minh lớn, đó là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc. Có một t́nh h́nh chung nổi bật là cả bốn trung tâm văn minh này đều nằm trên những vùng chảy qua của những con sông lớn. Đó là sông Nin ở Ai Cập, sông Ơphrat và sông Tigrơ ở Tây Á, sông Ấn (Indus) và sông Hằng (Gange) ở Ấn Độ, Hoàng Hà và Trường Giang ở Trung Quốc. Chính nhờ sự bồi đắp của những ḍng sông lớn ấy nên đất đai ở những nơi này trở nên màu mỡ, nông nghiệp có điều kiện phát triển trong hoàn cảnh nông cụ c̣n thô sơ, dẫn đến sự xuất hiện sớm của nhà nước, do đó cư dân ở đây sớm bước vào xă hội văn minh, và hơn thế nữa đă sáng tạo nên những nền văn minh vô cùng rực rỡ.
  Muộn hơn một ít, ở phương Tây đă xuất hiện nền văn minh của Hy Lạp cổ đại. Nền văn minh Hy Lạp có cơ sở đầu tiên từ thiên kỉ III TCN, nhưng tiêu biểu cho nền văn minh Hy Lạp là những thành tựu từ khoảng thế kỉ VII TCN trở về sau.
  Đến thế kỉ VI TCN, nhà nước La Mă bắt đầu thành lập. Kế thừa và phát triển văn minh Hy Lạp, La Mă trở thành trung tâm văn minh thứ hai ở phương Tây. Đến thế kỉ II TCN, La Mă chinh phục Hy Lạp và tiếp đó chinh phục các nước chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp ở phương Đông, trở thành đế quốc rộng lớn, hùng mạnh, duy nhất ở phương Tây. Văn minh La Mă vốn chịu ảnh hưởng của văn minh Hy Lạp, vốn có cùng một phong cách, giờ đây lại ḥa đồng làm một, nên hai nền văn minh này được gọi chung là văn minh Hy-La.
  Văn minh Hy-La vô cùng xán lạn, là cơ sở của văn minh châu Âu sau này. Nhưng sau khi đế quốc Tây La Mă diệt vong, nền văn minh đó bị lụi tàn, măi đến thế kỉ VI, văn minh phương Tây mới bắt đầu được phục hưng và từ đó mới phát triển mạnh mẽ và liên tục cho đến ngày nay.
  Như vậy, trên thế giới có hai khu vực văn minh lớn: phương Đông và phương Tây. Thời cổ đại, phương Đông có bốn trung tâm văn minh là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc.
  Thời trung đại, cả Tây Á và Ai Cập đều nằm trong bản đồ đế quốc Arập nên ở phương Đông chỉ c̣n lại ba trung tâm văn minh lớn ở Arập, Ấn Độ và Trung Quốc. Trong các nền văn minh ấy, văn minh Ấn Độ và Trung Quốc được phát triển liên tục trong tiến tŕnh lịch sử. Ngoài những trung tâm văn minh lớn c̣n có những nền văn minh của các quốc gia nhỏ và của từng thời ḱ lịch sử như nền văn minh sông Hồng, nền văn minh Đại Việt...
  Ở phương Tây, thời cổ đại chỉ có nền văn minh Hy-La, đến thời trung đại cũng chỉ có một trung tâm văn minh mà chủ yếu là Tây Âu.
  Ngoài những nền văn minh ở lục địa Á, Âu, Phi, ở châu Mỹ, trước khi bị người da trắng chinh phục, tại Mêhicô và Pêru ngày nay đă từng tồn tại nền văn minh của người Maya (Mayas), Adơtec (Aztèque) và Inca (Incas).
  Đến thời cận đại, do sự tiến bộ nhanh chóng về khoa học kĩ thuật, nhiều nước phương Tây đă trở thành những quốc gia phát triển về kinh tế và hùng mạnh về quân sự. Dựa vào ưu thế đó, các nước này đua nhau chinh phục thế giới. Cùng với việc biến hầu hết các nước ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La tinh thành thuộc địa của các cường quốc châu Âu, văn minh phương Tây đă truyền bá khắp thế giới.
  Tuy trong lịch sử, trên thế giới đă tồn tại những nền văn minh như vậy, nhưng những nền văn minh ấy không phải hoàn toàn biệt lập với nhau. Thông qua các hoạt động như chiến tranh, buôn bán, truyền giáo..., các nền văn minh ấy đă được tiếp xúc với nhau, do đó đă học tập lẫn nhau. Nhiều thành tựu của văn minh Trung Quốc, Ấn Độ và Arập không những đă truyền bá cho nhau mà c̣n truyền sang Tây Âu. Ngược lại, Ấn Độ và Tây Á cũng đă tiếp thu nhiều yếu tố của văn minh Hy Lạp. Đến thời trung đại, trước thế kỉ XVI, phương Tây vẫn lạc hậu hơn phương Đông, do đó phương Tây đă học tập rất nhiều phát minh quan trọng của phương Đông như chữ số, toán học, y học, kĩ thuật làm giấy, nghề in, thuốc súng, la bàn, thậm chí cả phong cách giao tiếp và nếp sống văn minh. Chính những thành tựu đó đă góp phần rất quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển rất nhanh chóng của nền văn minh phương Tây.
  Nội dung của lịch sử văn minh bao gồm tŕnh độ phát triển kinh tế, quan hệ xă hội, hôn nhân, gia đ́nh, phong tục, y phục, nhà cửa cư trú cho đến thể chế chính trị và các thành tựu về văn hóa tinh thần như chữ viết, văn học, sử học, tư tưởng, nghệ thuật, luật pháp, khoa học, kĩ thuật, giáo dục, tôn giáo... song ở đây chỉ giới thiệu những thành tựu chủ yếu về văn hóa tinh thần, chứ không tŕnh bày dàn trải tất cả mọi vấn đề của văn minh.
  (Nguồn : “Lịch sử văn minh thế giới”
  Vũ Dương Ninh - Nguyễn Gia Phu
  Nguyễn Quốc Hùng - Đinh Ngọc Bảo
  Nhà xuất bản Giáo dục)
 2. #2
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Aug 2011
  Bài viết
  58
  Next Level: 142

  Các bạn nên vào đọc bài này để hiểu biết thêm về nền văn minh trái đất thân yêu mà chúng ta đang sinh sống nào

 3. #3
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Aug 2011
  Bài viết
  2.664
  Next Level: 836

  Bạn chủ 2pic đặt tiêu đề " khá niệm văn minh ":đặt tiêu đề này mà phân tích th́ nó khác nhau xa vời
  Bạn chỉ phân tích khái niệm với sự khác nhau mà chưa đi sâu vào vấn đề,không thực tế,cái tài liệu ḿnh nghĩ bạn t́m đc trên mạng
  Phân tích chưa đi sát vấn đề,mà chung chung quá.
  LD Lăo Tướng Việt Thông Tuyển TV SLL Khách Vào Đây Đăng Kí nào .

 4. #4
  Đă bị Ban
  Thành viên danh dự
  Ngày tham gia
  Mar 2010
  Bài viết
  7.311
  Next Level: 2.689

  Mình sưu tầm được ở trên mạng.

  Có nguồn đó bạn.

 5. #5
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Aug 2011
  Bài viết
  2.664
  Next Level: 836

  Hic.Trên mạng có những cái nó không chuẩn lắm >> dễ gây hiểu nhầm.
  LD Lăo Tướng Việt Thông Tuyển TV SLL Khách Vào Đây Đăng Kí nào .

 6. #6
  Đă bị Ban
  Thành viên danh dự
  Ngày tham gia
  Mar 2010
  Bài viết
  7.311
  Next Level: 2.689

  Cái này không phải mình viết, mình chỉ copy và đã ghi đúng nguồn bài viết đó.

  Bạn có thể góp ý thêm mà.

 7. #7
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Aug 2011
  Bài viết
  2.664
  Next Level: 836

  Umh.Dĩ nhiên là ḿnh đang góp ư,ḿnh nghiên cứu và học khá nhiều về văn hóa,nên thấy bạn lấy từ nguồn như trên,nó không đúng với thực tế ḿnh được học và t́m hiểu từ những tài liệu khác nhau thôi.
  LD Lăo Tướng Việt Thông Tuyển TV SLL Khách Vào Đây Đăng Kí nào .

 8. #8
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  2.602
  Next Level: 898

  có công t́m kiếm cũng đáng để thank rồi
  Member= Ăn + Ngủ + Đi học + Đi Chơi + Spam + Đi làm
  Con Heo = Ăn + Ngủ
  Sinh Viên = Đi học + Đi làm
  => Member = Con Heo + Sinh Viên + Spam + Đi chơi
  => Member - Spam = Con Heo + Đi Chơi + Sinh Viên
  Kết Luận : Member ko đc spam chẳng khác nào sinh viên dắt con heo đi chơi

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh