share experienceshareexperiencememcachedmemcached
+ Trả lời
Trang 1/6 1 2 3 4 5 6 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 58

Chủ đề: Bảng xếp hạng VGA

 1. #1
  wait 4 a chance
  Thành viên danh dự

  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  5.660
  Next Level: 340

  Bảng xếp hạng VGA

  Update bảng xếp hạng VGA trên trang Overclock.net :

  Color Codes: 3DFX/ATI/Intel/Matrox/Nvidia/S3/SiS
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  List By Order: ATI/Nvidia/3DFX/Matrox/S3/SiS
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Radeon Ares HD5870X2 4GB
  2. Radeon HD5970 4GB
  3. Radeon HD5970 2GB
  4. Geforce GTX 580 1536MB
  5. Geforce GTX 570 1280MB
  6. Radeon HD6970 2GB
  7. Geforce GTX 480 1536MB
  8. Radeon HD6950 2GB
  9. Geforce GTX 295 1792MB
  10. Radeon HD4870X2 2GB
  11. Radeon HD5870 2GB
  12. Radeon HD5870 1GB
  13. Geforce GTX 470 1280MB
  14. Radeon HD6870 1GB
  15. Radeon HD5850 1GB
  16. Radeon HD4850X2 2GB
  17. Radeon HD6850 1GB
  18. Geforce GTX 460 2GB
  19. Geforce GTX 285 2GB
  20. Geforce GTX 460 1GB
  21. Geforce GTX 465 1GB
  22. Geforce GTX285 1GB
  23. Radeon HD4850X2 1GB
  24. Geforce GTX 460 768MB
  25. Radeon HD5830 1GB
  26. Geforce GTX 460 SE 1GB
  27. Geforce GTX 275 1792MB
  28. Radeon HD4890 2GB
  29. Geforce GTX 280 1GB
  30. Geforce 9800GX2 1GB
  31. Geforce GTX 275 896MB
  32. Radeon HD4890 1GB
  33. Geforce GTX 260-216 896MB
  34. Radeon HD4870 1GB
  35. Radeon HD5770 1GB
  36. Radeon HD4870 512MB
  37. Geforce GTX 260 896MB
  38. Geforce GTS 450 1GB
  39. Radeon HD3870X2 1GB
  40. Radeon HD4860 1GB
  41. Radeon HD5750 1GB
  42. Geforce GTS 250 1GB
  43. Radeon HD4850 1GB
  44. Geforce 9800GTX+ 512MB/GTS250 512MB
  45. Geforce 8800Ultra 768MB
  46. Radeon HD4850 512MB
  47. Geforce 9800GTX 512MB
  48. Geforce 8800GTX 768MB
  49. Radeon HD4770 512MB
  50. Geforce 8800GTS 512MB (G92)
  51. Radeon HD4830 512MB
  52. Geforce 8800GT 1GB /9800GT 1GB
  53. Geforce 8800GT 512MB/9800GT 512MB/GTS240 512MB
  54. Radeon HD5670 1GB
  55. Radeon HD5670 512MB
  56. Radeon HD2900XT 1GB
  57. Radeon HD4730 512MB
  58. Geforce 9600GT 1GB
  59. Geforce 9600GT 512MB
  60. Geforce GT 240 1GB
  61. Geforce GT 240 512MB
  62. Radeon HD2900XT 512MB
  63. Radeon HD3870 512MB
  64. Geforce 8800GTS 640MB
  65. Radeon HD4670 1GB
  66. Radeon HD4670 512MB
  67. Radeon HD2900Pro 512MB
  68. Radeon HD3850 512MB
  69. Geforce 8800GT 256MB
  70. Geforce 8800GTS 320MB
  71. Geforce 7950GX2 1GB
  72. Geforce 8800GS 384MB/9600GSO 384MB
  73. Geforce 9600GSO 768MB
  74. Geforce 9600GSO 512MB (G94)
  75. Radeon HD5570 1GB
  76. Geforce GT 430 1GB
  77. Radeon HD5550 1GB
  78. Radeon HD3850 256MB
  79. Radeon X1950XTX 512MB
  80. Radeon X1900XTX 512MB
  81. Radeon X1900XT 512MB
  82. Geforce 7900GTX 512MB
  83. Radeon X1950XT 256MB
  84. Radeon X1900XT 256MB
  85. Geforce 7900GTO 512MB
  86. Geforce 7800GTX 512MB
  87. Geforce 7950GT 512MB
  88. Radeon X1950Pro 512MB
  89. Radeon HD2900GT 256MB
  90. Radeon X1950Pro 256MB
  91. Radeon HD4650 512MB
  92. Geforce 8600GTS 512MB
  93. Geforce 8600GTS 256MB
  94. Geforce 7900GT 512MB
  95. Geforce GT 220 1GB
  96. Geforce GT 220 512MB
  97. Geforce 9500GT 1GB
  98. Geforce 9500GT 512MB
  99. Radeon X1800XT 512MB
  100. Radeon X1800XT 256MB
  101. Geforce 7900GT 256MB
  102. Geforce 7800GTX 256MB
  103. Geforce 7900GS 512MB
  104. Geforce 8600GT 512MB
  105. Radeon X1900GT 256MB
  106. Geforce 7800GS Bliss+ 512MB
  107. Radeon X1950GT 512MB
  108. Radeon X1900GT Rev2 256MB
  109. Geforce 7800GT 256MB
  110. Radeon X1800XL 256MB
  111. Geforce 7800GS 256MB
  112. Radeon X1800GTO 256MB
  113. Geforce 8600GT 256MB
  114. Radeon X1650XT 256MB
  115. Geforce 7600GT 256MB
  116. Radeon HD2600XT 256MB
  117. Radeon HD3650 256MB
  118. Radeon HD4550 512MB
  119. Radeon HD5450 512MB
  120. Radeon HD4350 512MB
  121. Radeon X850XTPE 256MB
  122. Radeon X850XT 256MB
  123. Geforce 7600GTS 256MB
  124. Radeon HD2600Pro 256MB
  125. Radeon X800XT/PE 256MB
  126. Geforce 6800Ultra/EE 256MB
  127. Geforce 6800GT 256MB
  128. Geforce 6800GS 256MB
  129. Radeon X800XL 256MB
  130. Radeon X800GTO 256MB/X800GTO2 256MB
  131. Radeon X850Pro 256MB
  132. Radeon X800Pro 256MB
  133. Radeon X800GTO 256MB
  134. Geforce 6800GS AGP 256MB
  135. Chrome 440GTX 256MB
  136. Geforce 9400GT 512MB
  137. Geforce GT 210 512MB
  138. Geforce 8500GT 256MB
  139. Chrome 430 256MB
  140. Radeon X1650Pro 256MB
  141. Radeon X1600XT 256MB
  142. Geforce 7600GS 256MB
  143. Radeon HD2400XT 256MB
  144. Geforce 6800 256MB
  145. Radeon X800GT 256MB
  146. Radeon X800 256MB
  147. Radeon X1300XGE 512MB
  148. Radeon X1300XT 256MB
  149. Radeon X1600Pro 256MB
  150. Radeon HD3450 256MB
  151. Geforce 8400GS 256MB
  152. Geforce 6800XT/LE 256MB
  153. Geforce 7300GT 256MB
  154. Geforce 6600GT 256MB
  155. Radeon HD2400Pro 256MB
  156. Radeon X700XT 256MB
  157. Radeon 9800XT 256MB
  158. Radeon X700Pro 256MB
  159. Radeon 9800Pro 256MB
  160. Radeon 9800Pro 128MB
  161. Radeon 9700Pro 256MB
  162. Geforce 6600 256MB
  163. Radeon 9800 256MB
  164. Radeon X700 256MB
  165. Radeon 9800SE 256MB
  166. Chrome S27 256MB
  167. Radeon 9700 128MB
  168. Geforce 5950Ultra 256MB
  169. Geforce 5900Ultra 256MB
  170. Geforce5900 128MB
  171. Geforce 5800Ultra 128MB
  172. Geforce 5900XT 128MB
  173. Geforce 5800 128MB
  174. Radeon X1300Pro 128MB
  175. Radeon X600XT 128MB
  176. Radeon 9600XT 128MB
  177. Geforce TI4800 128MB
  178. Geforce TI4600 128MB
  179. Radeon X600Pro 128MB
  180. Radeon 9500Pro 128MB
  181. Radeon 9600Pro 128MB
  182. Geforce TI4800SE 128MB
  183. Geforce TI4400 128MB
  184. Radeon X1550 128MB
  185. Radeon X1300 128MB
  186. Radeon 9800SE 128MB
  187. Radeon X600 128MB
  188. Radeon 9600 128MB
  189. Radeon 9500 128MB
  190. Geforce 6600LE 128MB
  191. Radeon X1300SE 128MB
  192. Geforce 6200TC 128MB
  193. Geforce 6200 128MB
  194. Geforce 5700Ultra 128MB
  195. Geforce 5700 128MB
  196. Geforce 7300GS 128MB
  197. Geforce 6200LE 128MB
  198. Radeon X550 128MB
  199. Geforce 5600Ultra FC 128MB
  200. Geforce 5600Ultra 128MB
  201. Radeon 9550 128MB
  202. Geforce TI4200 128MB
  203. Geforce 5600 128MB
  204. Geforce 5600XT 128MB
  205. Radeon 9600SE 128MB
  206. Geforce 7300LE 128MB
  207. Radeon X1050 128MB
  208. Radeon X300 128MB
  209. Geforce 7300SE 128MB
  210. Geforce 7200GS 128MB
  211. Geforce 7100GS 128MB
  212. Radeon 9550SE 128MB
  213. Radeon 9200Pro 128MB
  214. Geforce 3 TI500 64MB
  215. Geforce 5500 128MB
  216. Radeon 8500 128MB
  217. Radeon 9000Pro 128MB
  218. Radeon 9200 128MB
  219. Geforce 5200Ultra 128MB
  220. Radeon 9250 128MB
  221. Radeon 9000 128MB
  222. Matrox Parhelia
  223. Geforce 4 MX460 64MB
  224. Geforce 5200 64MB
  225. Voodoo5 6000
  226. Geforce 3 64MB
  227. Radeon 8500LE 64MB
  228. Geforce 3 TI200 64MB
  229. SiS Xabre 600 64MB
  230. SiS Xabre 400 64MB
  231. Geforce 4 MX440 64MB
  232. SiS Xabre 200 64MB
  233. Radeon 9200SE 64MB
  234. Geforce 2 Ultra 64MB
  235. Radeon 7500 64MB
  236. Geforce 2 TI 64MB
  237. Geforce 2 Pro 64MB
  238. Voodoo5 5500
  239. Geforce 2 GTS 64MB
  240. Geforce 4 MX420 64MB
  241. Radeon DDR (Later Renamed Radeon 7200)
  242. Geforce 256 DDR 32MB
  243. Geforce 2 MX400 64MB
  244. Radeon SDR
  245. Geforce 256 32MB
  246. Savage 4
  247. Geforce 2 MX 32MB
  248. Voodoo 4 4500
  249. Voodoo 3 3500
  250. Voodoo 3 3000
  251. Riva TNT2 Ultra
  252. Matrox G400
  253. Radeon VE (Later Renamed Radeon 7000)
  254. Voodoo3 2000
  255. Riva TNT2
  256. Rage128
  257. Voodoo3 1000
  258. Voodoo2
  259. Rage128 Pro
  260. Riva TNT
  261. Intel i740
  262. Savage 2000
  263. Matrox G200
  264. VoodooBanshee
  265. Rage3D Pro
  266. VooDoo1
  267. Riva128ZX
  268. Riva128
  269. Rage IIc
  270. Rage3D
  Ai có nhu cầu tư vấn cấu h́nh máy tính vui ḷng liên hệ ḿnh theo nick Facebook


  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. #2
  Thành viên
  Thành viên danh dự

  Ngày tham gia
  Feb 2010
  Bài viết
  4.115
  Next Level: 1.885

  Con VGA của ḿnh xếp thứ 127.
  I decided long ago, never to walk in anyone's shadows
  If I fail, if I succeed
  At least I'll live as I believe
  No matter what they take from me
  They can't take away my dignity

  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 3. #3
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Jan 2010
  Bài viết
  1.677
  Next Level: 323

  Con VGA tớ hạng 128

  Trong bảng xếp hạng có chip đồ họa laptop xem hơi rối
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. #4
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Oct 2010
  Bài viết
  303
  Next Level: 197

  mọi người xem giúp ḿnh thông tin chính xác con ATI HD 4770 xếp hạng 31 , thèm con này quá!
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 5. #5
  wait 4 a chance
  Thành viên danh dự

  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  5.660
  Next Level: 340

  Trích dẫn Nguyên văn bởi lalakute005 Xem bài viết
  mọi người xem giúp ḿnh thông tin chính xác con ATI HD 4770 xếp hạng 31 , thèm con này quá!
  Lấy HD 4850 đi bạn
  Ai có nhu cầu tư vấn cấu h́nh máy tính vui ḷng liên hệ ḿnh theo nick Facebook


  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. #6
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Oct 2010
  Bài viết
  303
  Next Level: 197

  Trích dẫn Nguyên văn bởi frostmounre Xem bài viết
  Lấy HD 4850 đi bạn
  duyệt! để có tiền cái đă
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 7. #7
  Thành viên
  Thành viên danh dự

  Ngày tham gia
  Feb 2010
  Bài viết
  4.115
  Next Level: 1.885

  Thế VGA của bác Mod chủ topic th́ xếp hạng mấy ?
  I decided long ago, never to walk in anyone's shadows
  If I fail, if I succeed
  At least I'll live as I believe
  No matter what they take from me
  They can't take away my dignity

  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. #8
  wait 4 a chance
  Thành viên danh dự

  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  5.660
  Next Level: 340

  Trích dẫn Nguyên văn bởi bazoka90 Xem bài viết
  Thế VGA của bác Mod chủ topic th́ xếp hạng mấy ?
  Ḿnh không có VGA
  Ai có nhu cầu tư vấn cấu h́nh máy tính vui ḷng liên hệ ḿnh theo nick Facebook


  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 9. #9
  Thành viên
  Thành viên danh dự

  Ngày tham gia
  Sep 2009
  Bài viết
  1.669
  Next Level: 331

  của ḿnh đứng thứ 99 trong bảng xếp hạng  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. #10
  Thành viên

  Ngày tham gia
  May 2010
  Bài viết
  998
  Next Level: 2

  119 ................
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

+ Trả lời
Trang 1/6 1 2 3 4 5 6 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh