share experienceshareexperiencememcachedmemcached
+ Trả lời
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Chỉnh max đường truyền (cách chỉnh TCP/IP: MTU, RWIN)

 1. #1
  Uploader Team

  Ngày tham gia
  Aug 2011
  Bài viết
  1.776
  Next Level: 224

  Chỉnh max đường truyền (cách chỉnh TCP/IP: MTU, RWIN)

  Công việc tinh chỉnh gồm có 4 vấn đề chính :
  1) Cách đọc kết quả TCP Analyzer
  2) Cách tinh chỉnh TCP Optimizer
  3) Cách đọc kết quả Tracert
  4) Cách đọc kết quả HijackThis
  I.Cách đọc kết quả TCP Analyzer

  Nói đến TCP AnalyzerTCP Optimizer là nói đến 3 thuật ngữ quan trọng nhất của chúng là MTU, MSS, TCP Window (RWIN)

  Dưới đây là kết quả TCP Analyzer thông thường (test bằng cách vào TCP Analyzer mục Share your results bên dưới):
  « SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
  Tested on: 08.23.2009 04:47
  IP address: 123.21.xxx.xxproxy:203.162.3.162)
  Client OS: Windows XP

  TCP options string: 020405ac0103030101010402
  MSS: 1452
  MTU: 1492
  TCP Window: 127776 (multiple of MSS)
  RWIN Scaling: 1 bits (2^1=2)
  Unscaled RWIN : 63888
  Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208
  BDP limit (200ms): 5111kbps (639KBytes/s)
  BDP limit (500ms): 2044kbps (256KBytes/s)
  MTU Discovery: ON
  TTL: 42
  Timestamps: OFF
  SACKs: ON
  IP ToS: 00000000 (0)
  Định nghĩa MTU, MSS và RWIN :

  MTU là ǵ ? :
  MTU (Maximum Tranmission Unit) là đơn vị truyền tải dữ liệu lớn nhất của modem, số lượng dữ liệu lớn nhất hay kích thước lớn nhất có thể của 'gói' dữ liệu (packet). Gói dữ liệu này c̣n chứa cả thông tin về tiêu đề, nội dung truyền tải (header and trailer).
  Mức MTU tối ưu cho modem ADSL và ADSL 2+ là 1492, MTU cho truyền h́nh cáp như Medianet và SCTV (Cable connection) là 1500. MTU có thể chỉnh sửa trong Modem/Router.

  MSS là ǵ ?:
  MSS (Maximum Segment Size) là kích thước mảnh dữ liệu (data) lớn nhất. Được tính theo công thức : MTU-40 (do không chứa header và trailer)
  Mức MSS tối ưu cho ADSL là 1452, MTU cho truyền h́nh cáp (Cable connection) là 1460.

  TCP Window là ǵ ?:
  TCP Window (TCP Receive Window hoặc RWIN) là bộ đệm (buffer) chứa số lượng dữ liệu máy tính chuẩn bị tiếp nhận. Là cấp số nhân chẵn của MSS. Nếu RWIN được xác lập quá lớn th́ lượng dữ liệu thất thoát sẽ lớn trong trường hợp gói dữ liệu bị thất lạc hoặc hư hỏng, c̣n nếu ta chọn quá nhỏ tốc độ truyền dẫn sẽ rất chậm.

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  II. Cách tinh chỉnh TCP Optimizer


  Cách tinh chỉnh dưới đây là Custom Settings (chỉnh bằng tay) trong TCP Optimizer :
  Thẻ General Settings :
  Custom settings - chọn
  Modify All Network Adapters - chọn
  network adapter selection - NIC của bạn được hiểu là card mạng
  MTU ?
  TTL - 64
  Checksum Offloading : enabled 0
  Windows Scaling - ?
  TCP Receive Window - ?
  MTU Discovery - Yes
  Black Hole Detect - No
  Selective Acks - Yes
  Max Duplicate ACKs - 2
  TCP 1323 Options:
  Timestamps - bỏ chọn

  Thẻ Advanced Settings :

  --- Internet Explorer Optimization---
  Max Connections per Server : 10
  Max Connections per 1.0 Server : 10

  --- Host Resolution Priority ---
  LocalPriority : 5
  Host Priority : 6
  DNSPriority : 7
  NetbtPriority : 8

  --- LAN Tweaks ---
  Lan Browsing speedup : optimized
  LAN Request Buffer Size : 32768

  --- Dynamic Port Allocation ---
  MaxUserPor : 65535
  TcpTimedWaitDelay : 30

  --- Type/Quality of Service ---
  QoS: NonBestEffortLimit : 0
  ToS: DisableUserTOSSetting : 0
  ToS: DefaultTOSValue : 0

  --- DNS Error Caching ---
  NegativeCacheTime : 0
  NetFailureCacheTime : 0
  NegativeSOACache Time : 0

  --- Gaming Tweak - Disable Nagle's algorithm ---
  TcpAckFrequency : Enabled 1
  TCPNoDelay : Enabled 1
  TcpDelackticks : default n/a

  Cuối cùng nhấn "Apply Changes" và khởi động máy để có hiệu lực.
  Sau khi khởi động, post TCP Analyzer mới
  Không kéo thanh Connection Speed khi chỉnh Custom Settings !

  1) Làm thế nào xác định MTU và thủ thuật liên quan đến MTU :

  Cách xem MTU trên Win 7, VIsta, XP : bạn vào http://www.speedguide.net/analyzer.php xem kết quả MTU trong mục Share your results !

  VD:
  « SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
  Tested on: 08.22.2009 23:40
  IP address: 123.21.xx.xxproxy:203.162.3.162)
  Client OS: Windows XP

  TCP options string: 020405ac0103030101010402
  MSS: 1452
  MTU: 1492
  TCP Window: 127776 (multiple of MSS)
  RWIN Scaling: 1 bits (2^1=2)
  Unscaled RWIN : 63888
  Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208
  BDP limit (200ms): 5111kbps (639KBytes/s)
  BDP limit (500ms): 2044kbps (256KBytes/s)
  MTU Discovery: ON
  TTL: 42
  Timestamps: OFF
  SACKs: ON
  IP ToS: 00000000 (0)
  Như đă nói ở trên MTU tối ưu cho ADSL là 1492, truyền h́nh cáp là 1500. Nếu MTU không đạt mức này bạn xem qua 2 khả năng :

  + Modem có nằm trong mục này không :http://www.go.vn/diendan/showthread....chon-mua-modem

  + Nếu modem đă tương thích nhưng vẫn không lên 1492 hoặc 1500 bạn phải đăng nhập vào modem và chỉnh MTU & MRU (nếu có) lên 1492 hoặc 1500, MSS (nếu có) là 1452 hoặc 1460.

  Để log on (đăng nhập) vào modem bạn click vào http://192.168.1.1 hoặc http://10.0.0.2

  Username: admin
  Password : admin hoặc 1234

  Nếu không log on được, bạn tham khảo thêm sách hướng dẫn kèm theo modem hoặc tra tại http://www.go.vn/diendan/showthread....name-vao-modem
  2) Làm thế nào xác định TCP Window (RWIN) :

  RWIN PHỤ THUỘC VÀO :

  + Bandwidth (băng thông: tốc độ download của gói cước đăng kư)
  + Nước bạn đang ở
  + Nước bạn thường xuyên lướt web, download...

  Công thức RWIN
  RWIN = BANDWIDTH (DOWNLOAD) * MAX.LATENCY /8
  Max.Latency : Độ trễ cao nhất đến nước bạn thường xuyên lướt web, download...

  + RWIN phải là số chẵn, chia hết cho MSS (nằm trong Recommend RWINs) !
  + Mạng Wireless có RWIN cao hơn b́nh thường do có Latency cao hơn

  Dưới đây là các thiết lập TCP Window tối ưu cho đường truyền Việt Nam :

  Nếu MTU 1492 (cho đường truyền ADSL)
  1 Mbps => TCP Window 63888 (dựa vào Recommend RWINs trong TCP Analyzer)

  1.5 Mbps - 3 Mbps => TCP Window 127776

  5 Mbps - 7 Mbps => TCP Window 255552

  8 Mbps - 14 Mbps => TCP Window 511104

  15 Mbps trở lên => TCP Window 1022208
  Nếu MTU 1500 (cho đường truyền cáp)

  1 Mbps => TCP Window 64240

  1.5 Mbps - 3 Mbps => TCP Window 128480

  Lưu ư download torrent th́ chỉnh TCP Window gấp đôi lên !

  Nếu MTU không thể lên mức tối đa th́ bạn cũng dựa vào Recommended RWINs mà tính. VD với MTU 1472
  1 Mbps => TCP Window 63008 (dựa vào Recommend RWINs)

  1.5 Mbps - 3 Mbps => TCP Window 126016

  5 Mbps - 7 Mbps => TCP Window 252032

  8 Mbps - 14 Mbps => TCP Window 504064

  15 Mbps trở lên => TCP Window 1008128
  3) Làm thế nào xác định Windows Scaling:

  Khi TCP Window đạt hơn mức 65535 th́ ta chọn Windows Scaling. C̣n không th́ bỏ chọn mục này.

  4) Các hằng số không thay đổi :
  Custom settings - chọn
  Modify All Network Adapters - chọn
  network adapter selection - NIC của bạn
  TTL - 64
  Checksum Offloading : enabled 0
  MTU Discovery - Yes
  Black Hole Detect - No
  Selective Acks - Yes
  Max Duplicate ACKs - 2
  TCP 1323 Options:
  Timestamps - bỏ chọn

  Thẻ Advanced Settings :

  --- Internet Explorer Optimization---
  Max Connections per Server : 10
  Max Connections per 1.0 Server : 10

  --- Host Resolution Priority ---
  LocalPriority : 5
  Host Priority : 6
  DNSPriority : 7
  NetbtPriority : 8

  --- LAN Tweaks ---
  Lan Browsing speedup : optimized
  LAN Request Buffer Size : 32768

  --- Dynamic Port Allocation ---
  MaxUserPor : 65535
  TcpTimedWaitDelay : 30

  --- Type/Quality of Service ---
  QoS: NonBestEffortLimit : 0
  ToS: DisableUserTOSSetting : 0
  ToS: DefaultTOSValue : 0

  --- DNS Error Caching ---
  NegativeCacheTime : 0
  NetFailureCacheTime : 0
  NegativeSOACache Time : 0

  --- Gaming Tweak - Disable Nagle's algorithm ---
  TcpAckFrequency : Enabled 1
  TCPNoDelay : Enabled 1
  TcpDelackticks : default n/a
  5) Các yếu tố ảnh hưởng MTU và TCP Window:

  + MTU vẫn kẹt ở mức 1448 mặc dù bạn đă chỉnh MTU 1492 trong modem :
  Đây là do cFos Speed gây ra, gỡ cFos MTU sẽ trở về b́nh thường !
  + MTU vẫn bị hạn chế như 1482, 1472, 1452 (đặc biệt là các ḍng modem D-link cũ) :
  Bạn phải nâng cấp Firmware ADSL 2+ ! Chú ư việc nâng cấp firmware sẽ làm hỏng modem nếu gặp sự cố mất điện !
  + MTU chỉ đạt 500 mặc dù bạn đang dùng ADSL :
  Chỉnh MTU 1500 và bỏ trống TCP Window ! Không thay đổi các hằng số ! Khởi động và test lại TCP Analyzer
  + TCP Window vẫn không thay đổi mặc dù đă chỉnh trong TCP Optimizer :
  - Tải Cablenut rồi chạy nó, gơ vào ô DefaultReceiveWindow thông số TCP Window muốn đổi, các ô khác để nguyên, nhấn Save to registry, khởi động và xem TCP Window thay đổi không !
  - TCP Window bị kẹt ớ mức 32768 : đây là do Kaspersky đă chặn port 8080 => vào Setting của Kaspersky > Trafic Monitoring > Port setting > Monitor selected port only ,bỏ chọn General HTTP port 8080 và xem TCP Window có thay đổi không !
  - TCP Window vẫn bị kẹt mặc dù đă dùng Cablenut : là do Tuneup Utilities gây ra, TuneUp > Customize Windows > Adjust Internet settings > Thẻ Internet > nhấn nút Setting...Mục Receive Window (RWIN) sửa lại: 127776 > OK > Xong khởi động lại máy !
  -----------------------------------------------------------------------------------------

  III. Cách đọc kết quả tracert :

  Tracert là ǵ ?

  Khi gặp t́nh trạng rớt mạng, lag liên tục mà không rơ nguyên nhân do máy hay mạng, giải pháp là dùng lệnh tracert trong Windows. Đây cũng là 1 công cụ test độ trễ mạng.

  Nếu việc chỉnh TCP Optimizer không mang lại kết quả, th́ ta kiểm tra độ trễ mạng theo cách sau :
  Vào Start > Run > gơ cmd rồi enter > gơ tracert yahoo.com rồi enter
  VD:
  Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
  Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

  C:\Users\Kidz Kz>tracert yahoo.com

  Tracing route to yahoo.com [69.147.125.65]
  over a maximum of 30 hops:

  1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
  2 9 ms 9 ms 9 ms 123.19.176.1
  3 11 ms 10 ms 9 ms vdc.vn [123.29.3.165]
  4 * * * Request timed out.
  5 * * * Request timed out.
  6 * * * Request timed out.
  7 48 ms 48 ms 48 ms vdc.vn [123.29.11.2]
  8 41 ms 40 ms 41 ms 218.188.104.177
  9 48 ms 48 ms 48 ms 218.189.5.42
  10 212 ms 212 ms 212 ms d1-18-224-143-118-on-nets.com [118.143.224.18]
  11 206 ms 205 ms 206 ms 218.189.5.150
  12 245 ms 220 ms 221 ms 218.188.105.250
  13 250 ms 276 ms 260 ms as-0.pat1.da3.yahoo.com [216.115.100.67]
  14 276 ms 277 ms 294 ms as-0.pat1.dcp.yahoo.com [216.115.96.110]
  15 278 ms 291 ms 282 ms ae-1-d160.msr1.re1.yahoo.com [216.115.108.25]
  16 283 ms 291 ms 291 ms ae-1-d171.msr2.re1.yahoo.com [216.115.108.31]
  17 286 ms 284 ms 283 ms te-8-1.bas-a1.re1.yahoo.com [66.196.112.205]
  18 298 ms 299 ms 294 ms ir1.fp.vip.re1.yahoo.com [69.147.125.65]

  Trace complete.

  C:\Users\Kidz Kz>
  Nguyên tắc đọc kết quả tracert :

  Ḍng 1 : là ḍng kết nối giữa modem và máy tính, độ trễ tốt nhất là 1ms 1ms 1ms ! Nếu cao hơn hoặc xuất hiện dấu * hay Request timed out th́ kết nối modem và máy có vấn đề !

  Ḍng 2: là kết nối giữa modem và mạng của ISP (nhà cung cấp mạng), độ trễ tốt nhất nên trong khoảng 10-40 ms ! Cao hơn khoảng này hoặc xuất hiện dấu * hay Request timed out th́ kết nối modem và mạng ISP có vấn đề !

  Ḍng 3 trở đi tới trace complete : là kết nối trong mạng giữa các ISP với nhau , nếu xuất hiện dấu * hay Request timed out th́ kết nối trong mạng ISP có vấn đề !

  Khắc phục độ trễ ḍng 1 và 2 :

  + Tắt modem khoảng 10 phút sau đó cách ly điện càng xa càng tốt ! Nếu không có khoảng trống, nên đặt dưới sàn dưới bàn vi tính.

  + Lưu ư : không cuốn dây cáp mạng, v́ khi cuốn chúng sẽ sinh điện từ làm ảnh hưởng đến signal của modem. Nếu dây dài quá th́ nhờ người cắt bớt để khỏi cuốn.

  Cuối cùng kiểm tra lại tracert có nằm trong khoảng cho phép không ! Nếu vẫn như cũ th́ do spyware gây ra. Dùng Google để t́m phần mềm diệt spyware.

  Các phần mềm đề nghị : Spybot Search & Destroy và Ad-aware , Superantispyware

  + Đặt modem sao cho các khí nóng dễ dàng thoát ra ngoài qua lỗ thông gió.
  - Đặt nằm : kê 2 miếng b́a (hoặc sách) 2 bên mép modem chừa khoảng hở cho khí nóng thoát
  - Đặt đứng : đây là cách dễ dàng nhất, dùng đế kèm theo modem ốp sát rồi đặt đứng là được.

  + 1 nguyên nhân khác gây Request timed out là Firewall (thường th́ xuất hiện Request timed out từ đầu ḍng 2 cho đến trace complete), cách khắc phục là tắt Firewall, bao gồm Firewall của Windows, Firewall của modem (nếu có) và Firewall của hăng thứ 3 như các bộ Internet Security, Zone Alarm, ThreatFire...

  Lưu ư : ḍng 3 trở đi ta không thể khắc phục được, nguyên nhân có thể là do số lượng truy cập quá đông, đứt cáp, nhiệt độ, khí hậu...

  ------------------------------------------------------------------------------------------

  IV. Cách đọc kết quả HijackThis :

  Đầu tiên bạn tải HijackThis ở http://files7.majorgeeks.com/files/4c4c937...ackthis_sfx.exe sau đó chạy HijackThis > nhấn vào Do a system scan and save a log file > chờ 1 chút nó sẽ hiện bảng Notepad, đây là bảng thống kê phần mềm đă cài trên máy của bạn.

  Đây là kết quả HijackThis :
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 346 PM, on 8/23/2009
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Total Commander AIO 3.0\Plugins\Tools\UniKey\UniKey.exe
  R:\Mozilla Firefox 3.5.2\firefox.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe
  C:\Program Files\Total Commander AIO 3.0\TOTALCMD.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyServer = 127.0.0.1:8080
  O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
  O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O4 - HKCU\..\Run: [UniKey] C:\Program Files\Total Commander AIO 3.0\Plugins\Tools\UniKey\UniKey.exe
  O8 - Extra context menu item: Download All Links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
  O8 - Extra context menu item: Download FLV video content with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm
  O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\idmmbc.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\idmmbc.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\idmmbc.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\idmmbc.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\idmmbc.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\idmmbc.dll
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3AB76418-BB13-4823-B648-DD4699D08704}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3AB76418-BB13-4823-B648-DD4699D08704}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220
  O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{3AB76418-BB13-4823-B648-DD4699D08704}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
  O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspn et_state.exe (file missing)
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf (file missing)
  Nguyên tắc đọc kết quả HijackThis :

  + Mục Running processes cho biết máy tính đang chạy những phần mềm nào và services của Windows.

  HijackThis giúp bạn phát hiện các phần mềm gây cản trở cho việc chỉnh MTU và TCP Window (mục đích của chúng ta xem máy có cài các tŕnh tăng tốc mạng khác không , vd như cFos Speed, Tweak Master, Tuneup Utilities...cũng như có các phần mềm nào lạ không)

  Ngoài ra ta có thể dùng HijackThis để phát hiện virus hoặc spyware từ đó có phương pháp loại trừ chúng !

  Để t́m hiểu thêm từng mục như R1, O20, O23... bạn nhấn vào Info trong HijackThis.

  ------------------------------------------------------------------------------------------
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. #2
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Jul 2011
  Bài viết
  4.066
  Next Level: 1.934

  ko hiểu lắm nên cứ để mặc định, có khi động vào lợn lành ra lợn què th́ mất chơi
  Chelsea*Legend


  Đời cho tôi một tâm hồn lăng mạn
  Rất đa t́nh nhưng tuyệt đối thủy chung

  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 3. #3
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Aug 2011
  Bài viết
  3.600
  Next Level: 2.400

  Cái này áp dụng cho win 7 luôn hả MOD , bài viết dài nhưng hữu ích
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

+ Trả lời

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh